مسابقات بین المللی فیزیک دانان جوان (IYPT)

Iranian (Persian) Blog of The International Young Physicists' Tournament

مسابقات بین المللی فیزیک دانان جوان (IYPT)

Iranian (Persian) Blog of The International Young Physicists' Tournament

مسابقات بین المللی فیزیک دانان جوان (IYPT)

این وبلاگ برای گفتگوی فارسی زبانان در مورد سوالات مسابقه IYPT ایجاد شده است و هدف آن، ایجاد فضای هم اندیشی، گسترش تفکر پژوهشی در فیزیک، استفاده از نظرات دانش آموزانی که از نظر جغرافیایی با هم فاصله دارند، کشف دانش آموزان پر استعداد و قراردادن ترجمه سوالات برای دانش آموزانی که به زبان انگلیسی تسلط کمتری دارند، می باشد.

در قسمت "نظرات" دستاوردها و تفکرات خود را به اشتراک بگذارید تا از نظرات دیگر دوستانتان مطلع شوید. می توانید نام مدرسه و شهر خود را در انتهای متن بنویسید.


استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.

آخرین نظرات

۱۸ مطلب با موضوع «سوالات مسابقه IYPT سال 2009» ثبت شده است

به نام خدا
سوالات سال 2009 مسابقه IYPT در ادامه آمده است
 • محمدصادق فیض

1.Stearin engine

A candle is balanced on a horizontal needle placed through it near its centre of mass. When the candle is lit at both ends, it may start to oscillate. Investigate the phenomenon. Maximize the output mechanical power of the

system.

 • محمدصادق فیض

2.Coupled compasses

Place a compass on a table. Place a similar compass next to the first one and shake it gently to make the needle start oscillating. The original compass' needle will start oscillating. Observe and explain the behavior of these coupled oscillators.

 • محمدصادق فیض

3.Resonating modes

Place a mobile phone inside a metallic container with a hole in it. Investigate under what conditions the mobile phone starts to ring after calling it.

 • محمدصادق فیض

4.Ghostly images

When a photo is taken with a flash, bright “disks” may appear as shown in the picture. Investigate and explain the phenomenon.

 • محمدصادق فیض

5.Stop a drip

To prevent dripping from a bottle after pouring, it can be turned slightly. Investigate the motion of the bottle for no drop to fall.

 • محمدصادق فیض

6.Round about

Put a plastic cup on a thin layer of liquid on a flat solid surface. Make the cup rotate. On what parameters does the rotational deceleration of the cup depend?

 • محمدصادق فیض

7.Skateboarder

A skateboarder on a horizontal surface can accelerate from rest just by moving the body, without touching external support. Investigate the parameters that affect the motion of a skateboard propelled by this method.

 • محمدصادق فیض

8.Air pocket

A vertical air jet from a straw produces a cavity on a water surface. What parameters determine the volume and depth of the cavity?

 • محمدصادق فیض

9.Drying

Investigate the drying process of a vertical wet paper sheet. How does the boundary of drying move?

 • محمدصادق فیض

10.Optical tube

Look down a cylindrical metal tube which is shiny on the inside. You will notice dark and light bands. Investigate the phenomenon.

 • محمدصادق فیض

11.Transformers

The “simple transformer law” relates output voltage to input voltage and turns ratio. Investigate the importance of frequency and other parameters in determining the non-ideal behaviour of transformers.

 • محمدصادق فیض

12.Hot ball

Put a hot metal ball on parallel horizontal rails. The ball starts to move. Investigate the phenomenon.

 • محمدصادق فیض

13.Sand ripples

Investigate how the formation of sand ripples under shallow water depends on various parameters.

 • محمدصادق فیض

14.Bouncing drop

Investigate the motion of water droplets falling on a hydrophobic surface (e.g. coated with soot or teflon.)

 • محمدصادق فیض

15.Electro-oscillator

A mass is hung from the middle of a horizontal wire. When a current is passed through the wire, the mass may start to oscillate. Describe and explain this phenomenon.

 • محمدصادق فیض

16.Electromagnetic motor

Attach a strong light magnet to the head of a steel screw. The screw can now hang from the terminal of a battery. Completing the circuit by a sliding contact on the magnet causes the screw to rotate. Investigate the parameters that determine the angular velocity of the screw.

16. موتور الکترو مغناطیسی

یک آهنربای سبک قوی را به سر یک پیچ فولادی متصل کنید. حال پبچ می تواند از انتهای یک باطری آویزان شود. با تکمیل مدار با یک اتصال لغزان روی آهنربا، پیچ خواهد چرخید. متغیرهایی که تعیین کننده ی سرعت زاویه ای پیچ هستند را بررسی کنید.

 • محمدصادق فیض

17.Corrugation

After traffic has used an unpaved road for some time the surface of the road gets a “wave” structure with a well defined wavelength. Investigate and explain this phenomenon.

17. شیار شیار

وقتی برای مدت زمانی تردد از یک مسیر بدون پوشش [آسفالت] صورت پذیرد، سطح جاده ساختار "موجی" با طول موج مشخص پیدا می کند. این پدیده را بررسی کرده و توضیح دهید.

 • محمدصادق فیض